In november 2018 hebben we 100 kilo karpers uitgezet.
In februari is er wederom 100 kilo karper uitgezet en ook 100 kilo voorns. 
In maart is er 300 kilo zeelt en 200 kilo brasem uitgezet. Tevens zijn er bewakingscamera's geplaatst.
In April is voor de eerste keer het gras gemaaid.
Op 4 mei hebben we met hulp van enkele vrijwilligers gaas op de beide bruggen bevestigd.
In week 20 is er in de vijver een nieuw bord geplaatst met de naam en het logo van onze vereniging.
In de laatste week van mei is het gras voor de tweede maal dit jaar gemaaid. 
In week 28 is wederom het gras op beide vijvers gemaaid.
Ook is in week 28 flink wat snoeiwerk verricht.
In week 35 zijn beide vijvers weer gemaaid.
In week 36 zijn door enkele leden de omgewaaide boom in de kleine vijver verwijderd.
In week 38 heeft een van onze leden op nummer 40 snoeiwerkzaamheden verricht.
In week 40 is bij de hoofdingang van het grote water vernielingen ontdekt, dit is 1 dag later verholpen.
In week 43 heeft het oudste lid van Meerlo het riet aan de waterkant verwijderd.
Op 10 december hebben we een gesprek gehad met OMA en hier is ons beloofd dat er in 2020 na de bouwvak in week 34 gestart wordt met de werkzaamheden aan ons water.