VISSERS OPGELET!!!!!!!!

Direct na de bouwvakvakantie gaat Mooder Maas bij ons aan het viswater werkzaamheden
verrichten.
Zo worden o.a. de houten steigers vervangen, komt er een nieuwe beschoeiing rond het kleine
water en komt er een semi verhard pad rond de vijvers te liggen e.d. .
Dit houdt in dat er vanaf week 34 t/m 36 NIET gevist kan worden.
Verder wensen wij iedereen namens het bestuur een fijne vakantie toe.

LET OP !!!! WEEK 34 t/m 36 IS HET VISWATER GESLOTEN !!!!!!!

Zoals het er nu uitziet zullen de werkzaamheden langer gaan duren als ons is beloofd.