Hengelsportvereniging  Grondel Geduld

                                                      In Memoriam Wiel Horstermans.
Tot onze grote verslagenheid is ons bestuurslid en penningmeester Wiel Horstermans, na een kort ziekbed toch nog vrij onverwachts, op zaterdag 12 oktober jongstleden overleden.
Wiel was de grote drijvende kracht van de visclub. Als er gewerkt moest worden stond hij vooraan
en regelde hij zoveel hij kon, ook de koffie, de koekjes of de vlaai. Ook was hij degene die vaak zorgde dat de steigers weer schoon waren en regelde hij dat het gras gemaaid werd. Hij zorgde ervoor dat elk jaar weer nieuwe vis besteld werd.
Als het kon ging Wiel ook naar de vergaderingen van de sportvisserij. Wiel had tevens zitting in het bestuur van het Land van Molenbeek, een samenwerking van verschillende visverenigingen in de regio.
Wiel was lid van onze vereniging sinds 1973 en al vanaf 1981 bestuurslid.
Eerst als bestuurslid  jeugdzaken en vanaf 1984 penningmeester daar kwam in 1989 ook het secretariaat bij. In 2016 heeft Peter het secretariaat overgenomen maar bleef Wiel penningmeester.
Wiel we zullen je heel erg gaan missen.

Namens het bestuur en de leden wensen we  Christien, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe in de komende periode.